Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2013

wodzu
19:04
Reposted frommogreens mogreens viasober sober

October 27 2013

wodzu
09:36
Powiem ci coś , doktorze, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pieśniom wrogi.
Wojciech Kuczok
Reposted fromargothiel argothiel

September 17 2013

wodzu
18:17
Play fullscreen

ZUS, OFE i EMERYTURY zamiast dobranocki - nie dla idiotów!

Reposted bypolityczny polityczny
wodzu
18:13
Play fullscreen

Płaca minimalna - kto robi nas w konia

Reposted bypolityczny polityczny

September 16 2013

wodzu
20:21
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viazet zet
19:00
19:00

June 26 2013

10:55
10:55

May 09 2013

wodzu
20:23
9217 a535 390

March 27 2013

wodzu
21:25
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viafrywolitka frywolitka

February 22 2013

wodzu
17:03

February 13 2013

wodzu
19:42
Reposted fromargasek argasek viasober sober

February 02 2013

wodzu
10:47
3532 f2a3
there is always Hoppe.
wodzu
09:46
Reposted fromeat-slow eat-slow viasober sober
wodzu
09:46

February 01 2013

wodzu
18:06
Play fullscreen
moon hoax not - YouTube
Reposted fromscience science
wodzu
10:27
When the only tool you have is a hammer, everything starts to look like a nail
— unknown

January 30 2013

09:59
09:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl